เป็นประธานคัดเลือกโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานคัดเลือกโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด
จากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินฯได้เยี่ยมชมกิจกรรมและผลงานเพื่อให้เห็นเป็นการประจักษ์ต่อผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่รับการประเมิน
โดยมีปลัดอำเภอแทนนายอำเภอเมืองจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการตรวจประเมิน และประชาชนในพื้นที่ร่วมดังกล่าว ณ บ้านกลางคำ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2