เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นายคำภา จิตสมัคร อายุ 67 ปี และครอบครัว เป็นผู้ประสบเหตุอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง และทรัพย์สินอื่นได้รับความเสียหายด้วย
ได้มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีหน่วยงานที่ร่วมมอบสิ่งของและปัจจัยให้แก่ผู้ประสบภัย ดังนี้
1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของพระราชทานฯ จำนวน 1 ชุด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ช่วยเหลือในเรื่องค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ มอบเงิน 49,500 บาท
3. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของ
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท
5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ มอบผ้าห่มนวม จำนวน 2 ผืน
6. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคของชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ชุด
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 54 บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2