เป็นประธานคัดเลือกโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานคัดเลือกโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นเป็นการประจักษ์ต่อผลงานที่รับการประเมิน คณะกรรมการตรวจประเมินฯได้เยี่ยมชมกิจกรรมและผลงานดังนี้
1. เยี่ยมชมกิจกรรมและผลผลิตของกลุ่มต่างๆ
2. เยี่ยมชมกลุ่มโฮมสเตย์ สำหรับรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านรงระ
3. เยี่ยมชมกลุ่มร้านค้าชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านรงละ
4. เยี่ยมชมกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและป่าชุมชน
โดยมีนายอำเภอปรางค์กู่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการตรวจประเมิน และประชาชนในพื้นที่ร่วมดังกล่าว ณ บ้านรงระ หมู่ที่ 8 ตำบลตูม อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2