ร่วมประชุมการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องร้องเรียน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องร้องเรียน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและร่วมประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2