เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการ “120 ปี 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการ “120 ปี 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบ 120 ปี และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า”
การจัดกิจกรรมและนิทรรศการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและความก้าวหน้าโครงการสำคัญในจังหวัดให้กับส่วนราชการ/กลุ่มผู้ใช้น้ำ/ผู้นำท้องถิ่น/นักเรียนนักศึกษา ได้ทราบ ซึ่งจังหวัดศรีษะเกษมีกำหนดจัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ”การปรับเปลี่ยนปลูกพืชมูลค่าสูงในเขตชลประทาน” การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยฟฟ้า การแสดงนิทรรศการงานด้านบริหารจัดการน้ำและความก้าวหน้าโครงการสำคัญ รวม 12 จุด
การจัดกิจกรรมฯได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวรายงานฯ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ(ท) นายก อบจ.ศรีสะเกษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2