เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ทุเรียนภูเขาไฟโอเพ่น” ครั้งที่ 1 ปี 2565

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ทุเรียนภูเขาไฟโอเพ่น” ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดยชมรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการแข่งขันขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ทุเรียนภูเขาไฟโอเพ่น” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดศรีสะเกษ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 15 ทีม รวม 182 คน จากหลายจังหวัด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป
3. ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป
4. ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
5. ประเภทบุคคลทั่วไปชาย
6. ประเภทบุคคลทั่วไปหญิง
โดยมี นายปภาวิน อัตถศิลปกิจ เลขาธิการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย นายอักษร แสนใหม่ ประธานชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นางมาลินี สวัสดิกุล ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษดิ์ นาควารินทร์ ประธานหอการ ค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตศรีสะเกษ นักกีฬาวู้ดบอล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2