ร่วมชมและให้กำลังใจ การเดินแบบผ้าลายอัตลักษณ์และผ้าเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษตามโครงการเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมชมและให้กำลังใจ การเดินแบบผ้าลายอัตลักษณ์และผ้าเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษตามโครงการเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2565
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสืบสานวัฒธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษและส่งเสริมการสวมใส่ สร้างการรับรู้ ผ้าลายอัตลักษณ์ และผ้าเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษได้บูรณาการจัดกิจกรรมร่วมในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษดังกล่าว
โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมชมการเดินแบบ ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2