เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลังสตรีในการขับเคลื่อนประเทศ” โดยมีนายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จปัญหาอุปสรรค และกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ พัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และตำบล ทั้งหมด 76 จังหวัด รวมถึงตัวแทนกลุ่มอาชีพ รวมทั้งหมด 800 คน
ในการนี้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน พร้อมด้วยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2