ให้การต้อนรับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ พร้อมร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าไทยหอการค้าจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด
ทั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โดยกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัด สู่อุตสาหกรรมโคเนื้อศรีสะเกษแบบครบวงจร มีกระบวนการพัฒนาโคเนื้อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด ผลิตโคขุนเนื้อนุ่มมีไขมันแทรก ในชื่อ “โคขุนดอกลำดวน” ให้เป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ประธาน YEC ศรีสะเกษ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (เวทีจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2