เป็นประธานพิธีมอบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 โดยจังหวัดศรีสะเกษได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ จำนวน 28 ทุน ทุนละ 2,000 บาท(5 ทุน) 3,000 บาท(17 ทุน) 5,000 บาท(6 ทุน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,000 บาท มอบให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2