ต้อนรับ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะที่ปรึกษา UNPKFC

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะที่ปรึกษา UNPKFC ณ ห้องประชุมห้วยสำราญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้นำคณะเยี่ยมชมงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ ปี 2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2