เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดศรีสะเกษ ปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดศรีสะเกษ ปีพุทธศักราช 2565
การประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ. กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน พมจ.จังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ประชุมห้วยสำราญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2