ให้การต้อนรับท่านแปน โกะซ็อล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับท่านแปน โกะซ็อล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ เยี่ยมชมสวนเวียงทุเรียนภูเขาไฟ อำเภอขุนหาญ และร่วมการเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 ในวันนี้ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 17.00 น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายถึงทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนและเศรษฐกิจของจังหวัด
โดยมีปลัดอำเภอแทนนายอำเภอขุนหาญ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษรตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าของสวนเวียงทุเรียนภูเขาไฟร่วมดังกล่าว ณ สวนเวียงทุเรียนภูเขาไฟ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2