ร่วมการประชุมหารือเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่อำเภอภูสิงห์และอำเภอขุขันธ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมหารือเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่อำเภอภูสิงห์และอำเภอขุขันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ แสนหิรัญย์ และนายสุจิตร จันทร์สว่าง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและแสวงหาข้อเท็จจริงให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ผู้นำชุมชน และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
โดยมีนายอำเภอภูสิงห์ ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด/สำนักงานที่ดินสาขา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ /ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2