เป็นประธานพิธีปล่อยแถวหน่วยปฏิบัติการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ (สารวัตรทุเรียน) ปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวหน่วยปฏิบัติการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ (สารวัตรทุเรียน) ปี 2565 เพื่อรักษาคุณภาพ ชื่อเสียง และอัตลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ (สารวัตรทุเรียน) ทั้ง 4 อำเภอ และคณะทำงานชุดเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษด้อยคุณภาพ ดำเนินการรณรงค์ สร้างการรับรู้ถึงมาตรการควบคุม และป้องปรามผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพ และการสวมสิทธิ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษรวมทั้งการรณรงค์ให้มีการติดป้ายราคาที่ชัดเจน และใช้ตาชั่งที่ได้มาตรฐาน
โดยมี ปลัดจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ขุนหาญ และศรีรัตนะ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-5 สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2