ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านหนองแคน หมู่ 4 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านหนองแคน หมู่ 4 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ประสบวาตภัยฝนตกหนักลมกระโชกแรง ทำให้เกิดความเสียหาย อาทิ
• โรงเรือนห้องแถว ชั้น 2 ของโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ใช้สำหรับเป็นห้องเก็บของ : สภาพโครงหลังคาเปิด ฝาผนังไม้หลุด
• พระพุทธรูปหน้าประตูของวัดหนองแคน : สภาพซุ้มอาคาร และพระพุทธรูปแตกหัก
โดยได้ติดตามความก้าวหน้า การช่วยเหลือเยียวยาราษฎร/หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ตลอดจนให้กำลังใจแก่ทีมงาน เบื้องต้นชุมชนได้มีการประสานเรื่องการประมาณการราคาซ่อมแซมโครงหลังคาโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน จากโรงไม้ นางบัวสอน หอมทรัพย์ ก่อนที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนของทางวัดหนองแคน พระครูปริยัติการโศล
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแคน ได้รับการประสานจากญาติโยมสนับสนุนปัจจัยซ่อมแซม อยู่ระหว่างการประเมินราคาเช่นกัน
การลงพื้นที่ครั้งนี้มี นายอิศรา​ โพธิ์เงิน นายอำเภอ​ห้วยทับทัน, ว่าที่ร้อยตรี​หญิง ​ชนาธิป​ ผล​วาว​แวว ผอ.​โรงเรียน​บ้านนา​นวน​หนอง​แคน, ​นายสุริยันต์​ วงค์ภักดี ผู้ใหญ่​บ้านหนองแคน, นายประพันธ์​ ธรรมดา ผู้ใหญ่​บ้านนานวน, รองนายกฯ กาน​ จังอินทร์ นายกเทศบาล​จานแสนไชย, นายภวัต​ บุตรศรี ผอ.กองช่างโยธา, นายกัณฑชาติ​ ศรีสังข์ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ, นายสมพงษ์​ ศรีโชค เจ้าหน้าที่ป้องกัน และนายณัฐวุฒิ​ ขันธเสนผู้ช่วยป้องกัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน เทศบาลตำบลจานแสนไชย และชุมชน ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2