ร่วมการประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีคณะองคมนตรี ซึ่งมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมดังกล่าวและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วม
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอสรุปภาพรวม ดังนี้ กลุ่มพยากรณ์ กลุ่มบริหารจัดการน้ำ กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมกับติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในระดับพื้นที่ของจังหวัด และรับคำแนะนำ ข้อห่วงใยขององคมนตรี และข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ดังกล่าว
โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โครงการชลประทานศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องและอำเภอ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2