เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมได้พิจารณาและมีความเห็นในเรื่องสำคัญอาทิ ผลการดำเนินงานตามวาระจังหวัด การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและTO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้าน/ชุมชน แพร่ระบาดรุนแรง (สีแดง) การเปิดยุทธการปราบปรามยาเสพติด การกระบวนการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) และกำหนดพื้นที่ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
โดยมี พันเอก วัชรพล คันธา รอง ผอ.รมน.จว.ศก.(ฝ่ายทหาร) ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ปลัดอำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2