พิธีมอบถ้วยรางวัลโครงการเยาวชนรุ่นใหม่เล่นกีฬาสร้างสรรค์ห่างไกลแอลกอฮอล์ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน YSDN (Young Stop drink Network) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย) และ 18 ปี (หญิง) อำเภอขุขันธ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลโครงการเยาวชนรุ่นใหม่เล่นกีฬาสร้างสรรค์ห่างไกลแอลกอฮอล์ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน YSDN (Young Stop drink Network) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย) และ 18 ปี (หญิง) อำเภอขุขันธ์ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นักกีฬาร่วมในพิธีมอบถ้วยรางวัลดังกล่าว ณ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2