ประชุมในการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมในการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายอิสระ ศิริวรภา เป็นประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2