ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2565 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับอำเภอทุกอำเภอ
การประชุมได้พิจารณามีความเห็นในประเด็นสำคัญอาทิ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ มาตรการจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อมในรับมือจากอุทกภัย สถานการณ์น้ำในพื้นที่และแนวทางการแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร มาตรการด้านการป้องกันโรคระบาดช่วงอุทกภัย มาตรการด้านการช่วยเหลือ ซ่อมแซม/ขนย้ายผู้ประสบภัยและหน่วยจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โครงการชลประทานศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2