ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัด/อำเภอ สถานศึกษา หมู่บ้านและชุมชน เรือนจำ สนง.คุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2