ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP Midyear 2022 สุขช็อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP Midyear 2022 สุขช็อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน รวมถึงผู้บริหารทุกภาคส่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และพัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมพิธีเปิด ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
▪️การจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าภายในงาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย
1. โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. โซนนิทรรศการกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี
3. โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3 – 5 ดาว จำนวนกว่า 2,000 บูธ
4. โซนโอทอปชวนชิม มากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ
5. โซน OTOP Trader ประเทศไทย และ OTOP Trader จังหวัด
6. โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4 ภาค
7. โซนศิลปิน OTOP
8. โซน First Lady ที่จัดแสดงผ้าที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด
9. กิจกรรมส่งเสริมการขายและจับสลากรางวัลชิงโชค
▪️ในการนี้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เยี่ยมชมบูธ และให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว ของจังหวัดศรีสะเกษที่มาร่วมจำหน่ายสินค้า ดังนี้ ประเภทอาหาร จำนวน 5 บูท ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูท ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 17 บูท ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 6 บูท ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 บูท และประเภทชวนชิม จำนวน 1 บูท รวมทั้งสิ้น 31 บูท
▪️สำหรับกลุ่มที่มียอดจำหน่ายสูงสุดประจำวัน 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. OTOP ชวนชิม ทุเรียนสวนทับทิม บ้านซำตารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ มียอดจำหน่าย จำนวน 105,000 บาท
  2. กลุ่มโรงสีชุมชนบ้านโนนสำโรง อำเภอห้วยทับทัน มียอดจำหน่าย จำนวน 95,000 บาท
  3. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ อำเภอศรีรัตนะ มียอดจำหน่าย จำนวน 50,000 บาท
    สรุปยอดจำหน่าย 2 วัน (วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565) แยกเป็น ยอดจำหน่าย จำนวน 885,450 บาท ยอดสั่งจอง จำนวน 87,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 972,450 บาท
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2