เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะกษ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (พนาวัลย์ จกกธมโม) อายุ 53 พรรษา 33 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 7 ประโยค

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะกษ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (พนาวัลย์ จกกธมโม) อายุ 53 พรรษา 33 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 7 ประโยค และถวายสักการะพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดเกียรติแก้วสามัคคี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2