เปิดงาน “เที่ยวสุขใจ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ”

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน “เที่ยวสุขใจ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ​
การจัดในครั้งนี้จึงถือเป็นการนำทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่เป็นเสมือนหัวขบวนรถไฟ นำและพ่วงของดีประจำจังหวัดศรีสะเกษมาเสริฟถึงมือผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย นำไปสู่การเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างความประทับใจและส่งเสริมผู้บริโภคอยากเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย
การจัดกิจกรรมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายกสมาคมธุระกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ) ผอ.สนง.ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ ลานชั้น 1 วีที แหนมเนือง คอมมูนิตี้ จังหวัดอุดรธานี บริหารงานโดยคุณ ทอง กุลธัญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท วีที่ แหนมเนือง จำกัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2