เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00- 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
โดยนำจิตอาสาปลูกต้นไม้ 500 ต้น และปล่อยปลา 100 ถุง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชน ร่วมในกิจกรรม ณ ที่สาธารณะโนนอิหม่าม(หนองโพธิ์) ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2