เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
กิจกรรมประกอบด้วย
– เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด
– เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
มีพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าคณะจังหวัด ทั้ง 2 ท่านพร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมในพิธี
โดยมี นายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2