ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– การพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนกับนักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.)
– พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
– กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
– งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 และ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565
– การแข่งขันฟุตบอล รายการ “SAT SISAKET FOOTBALL INVITATION 2022”
– การแสดงผลงาน “นวัตกรรมแก้จน คนศรีสะเกษ” และพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Big Data
– กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 1/2565
– การประชุมและการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าข้าวและพริก
– พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล แห่งที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง
– การมอบบ้านตามโครงการ สร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
– การแถลงข่าวปฏิบัติการตามแผนยุทธการ “238 พิทักษ์นครลำดวน”
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2