การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรกรณีร้องเรียนปัญหาน้ำประปาไม่สามารถใช้งานได้

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรกรณีร้องเรียนปัญหาน้ำประปาไม่สามารถใช้งานได้ โดยมี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2