ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แนะนำให้คำปรึกษาในการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แนะนำให้คำปรึกษาในการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ ณ วัดสิเรียมพุทธาราม ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2