เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมลงนามบันทึกตกลง (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมลงนามบันทึกตกลง (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแก้ไข ปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดและกระบวนการป้องกันแก้ไขและบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชน โดยใช้ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงาน ตามกระบวนการที่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษเป็นเวลา 3 เดือน
โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน วัดบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2