เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อันเป็น 1 ใน 10 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น คนศรีสะเกษสุขภาพดี กำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ที่มีตัวพยาธิ ปนอยู่ในอุจจาระและถ่ายลงส้วม จากนั้นรถดูดส้วมสิ่งปฏิกูลนำไปทิ้งที่สาธารณะ เช่น ป่าร้าง สวน ไร่ นา และปลา หอย กินเข้าไป และคนนำสัตว์พวกนี้มารับประทานเป็นอาหาร โดยไม่ผ่านการปรุงสุก ทำให้คนเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี
โดยบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เป็นโครงการบ่อบำบัดแห่งที่ 7 ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 277,000 บาท โดยรวมกับการทำถนนและปรับสภาพภูมิทัศน์ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอน้ำเกลี้ยง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอน้ำเกลี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชนอำเภอน้ำเกลี้ยง ร่วมในกิจกรรม ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2