เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ห่วงกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม RoadShow ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 ณ VT แหนมเนือง สาขาถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัด เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2