เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ขับเคลื่อนวาระจังหวัด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2