เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา จุลมณีอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2