ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยกำหนดจัดพิธีทุกวันที่ 28 ของเดือน
มี พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูโสภิตสารธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ และคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี
โดยมี นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2