เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานฯในวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานฯในวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียนเป็นพืชที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ในการแถลงข่าวแบ่งเป็นประเด็นประกอบด้วย
1. การแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 รวมทั้งสถานการณ์การผลิตทุเรียน
2. เปิดตลาดทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์ www.lavadurian.com โดย หอการค้าจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. ทุเรียนพร้อมทาน ไอศกรีมทุเรียนภูเขาไฟ และผลิตภัณฑ์ทุเรียน โดย บริษัททองลาวา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สวนบุญส่ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4. กิจกรรมท่องเที่ยว Durian in Metaverse โดย สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์
5. เปิดกล่องทุเรียนภูเขาไฟ เปิดความอร่อยก่อนใคร พร้อมส่งให้ถึงมือคุณ โดย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีรัตนะ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ปกครองท้องที่ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านสวนวิลาวัลย์ by ไร่สร้างฝัน (นายชูเกียรติ ยวนพันธ์ เจ้าของสวน) ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2