ประธานเปิดงานเฉลิมฉลองอำเภอศรีรัตนะ ครบ 33 ปี “ศรีรัตนะเมืองงาม 33 ปี รำลึกคุณความดี ร่วมสร้างบ้านแปงเมือง”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองอำเภอศรีรัตนะ ครบ 33 ปี “ศรีรัตนะเมืองงาม 33 ปี รำลึกคุณความดี ร่วมสร้างบ้านแปงเมือง”
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปลงเมืองเชิดชูคุณความดีของผู้ที่ได้ร่วมพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันของอำเภอศรีรัตนะ ในกิจกรรมได้มีการมอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูคนดีศรีรัตนะและมอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีศรีรัตนะ
โดยมีพระครูศรีรัตนาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัด นายอำเภอศรีรัตนะ ผู้แทนนายอำเภอเขาชะเมา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนประชาชนซึ่งเป็นผู้ ได้รับโล่เกียรติบัตรและทุน ร่วมดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2