พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอราษีไศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอราษีไศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2