พบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.” โดยได้รับฟังข้อมูลการเล่าเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานฯ อีกทั้งได้มอบสิ่งของจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯจำนวน 16 ราย
โดยมี นางสมยา ศรีขาว ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2