เป็นประธานการประชุมกำหนดรูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมกำหนดรูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
การประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 แนวทางการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และมอบหมายส่วนราชการกำหนดกิจกรรมนำเสนอ
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัดผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด ผอ.สวท.ศก.ผู้แทนผอ.สนง.ปปส.ภาค3 ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนผู้บังคับการเรือนจำจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และเขต 4 ผู้แทน ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2