เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565 ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการและพิจารณาในเรื่องสำคัญ ดังนี้
สรุปสถานการณ์ แนวโน้มยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา การขับเคลื่อนวาระจังหวัด การแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2565 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้าน CBTX หมู่บ้านแพร่ระบาดรุนแรง ยุทธการปราบปรามยาเสพติด 238 พิทักษ์นครลำดวน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการและแผนงาน มาตรการการป้องกันยาเสพติด มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด การติดตามและการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
โดยมีพ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้ารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่ข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2