เป็นประธาน ในพิธีปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ที่้เข้าร่วมในโครงการฯ ณโรงแรมศรีลำดวนอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2