เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565 คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษได้พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 9 ราย สรุปผลการพิจารณา ดังนี้
1. กรณีขอให้ทบทวนผลการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน 1 ราย
– ไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย
2. กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน 7 ราย
– อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย
– ไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย
– ยุติคำขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย
3. กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 1 ราย
– ไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย
โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนคลังจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด สภาทนายความจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2