ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ thai water plan การประชุมได้มีการบรรยายเนื้อหา แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 และแนะนำและจำลองการใช้งานระบบ Thai Water Plan
โดยมีนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2