เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายกัณเทศน์ และถวายสักการะ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี พระราชกิตติรังษี

วันที่ 23 พฤษาภาคม 2565 เวลา 09.30 -12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายกัณเทศน์ และถวายสักการะ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ และเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
โดยมีพระเทพวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นประธานสงฆ์
คณะสงฆ์และคณะศิษย์ยานุศิษย์ ได้พร้อมใจกันจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลเพื่อถวายเป็นปฏิการะ สัมมาปฏิบัติโดยมี สาธยายพระไตรปิฎก พิธีทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในระหว่างวันที่ 22 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันนี้ในพิธีพระเทพวิสุทธิโมลี ได้มอบตราตั้งคณะกรรมการวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผบ.เรือนจำจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ พุทธศาสนิกชนร่วมดังกล่าว ณ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2