ประชุม พิจารณากลั่นกรอง รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม พิจารณากลั่นกรอง รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2