ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรม ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
การตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษดังกล่าว เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก บริษัทขนส่งจำกัดและการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีการมอบนโยบายและตอบข้อซักถาม ณ หอประชุมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เกาะน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ
หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลงานโครงการก่อสร้างสะพานและถนนของกรมทางหลวงชนบทและพบปะประชาชนรับฟังปัญหาและความคิดเห็น ณ บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1และ เขต 7 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงคมนาคม นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอห้วยทับทัน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผอ.แขวงทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังนโยบายและซักถามปัญหาดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2