เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น เนื่องจากได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆมาให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ รองผอ.รมน.จว.ศก.(ฝ่ายทหาร) ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2