ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลบึงมะลู เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของภาคประชาชนต่อระบบการศึกษาในระดับพื้นที่ สำหรับเป็นข้อมูลไปกำหนดนโยบายของรัฐบาลต่อไป
โดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอที่เกี่ยวข้องร่วมคณะฯ อาทิ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น/ท้องที่ ตลอดจนประชาชนให้การต้อนรับ และร่วมสนับสนุนข้อมูลการตรวจราชการในครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2